Marina - mezinárodní přístav menších turistických lodí a jachet na Jadranu

Jedna z mnoha dnes tady kotvících jachet je - " Radovanova DORA "